Üretim miktarları ve kullanım oranlarına bakıldığında pencere sektörünün ülkemizde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak, tonlarca pencere-kapı profili üretilen ülkemizde, bu profiller ile oluşturulan pencere-kapı sistemlerinin performans özelliklerinin tespit edilmesi ve sonuçlarının bağımsız, tarafsız ve güvenilir olarak sunulması büyük bir eksiklikti. Sektördeki bu eksikliği gidermek amacıyla, sektöründe hep ilklere imza atmış olan FIRAT Türkiye’nin ‘ilk ‘TÜRKAK akreditasyonuna sahip %100 Türk sermayeli ‘Pencere Laboratuvarını kurarak sektörümüzün hizmetine açmıştır.

FUDEL (Fırat Uygunluk Değerlendirme Laboratuvarı), hizmet kapsamı aşağıdaki testlerden oluşmaktadır:

Testler İle İlgili Standartlar

1. Rüzgâr Yüküne Dayanım TS 4644 EN 12211
2. Hava Geçirgenliği TS EN 1026
3. Su Sızdırmazlık TS EN 1027
4. Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi TS EN 14609
5. Pencere Kapı ve Panjurların Isı İletiminin Hesaplanması TS EN ISO 10077-1

FUDEL, mevcut pencere ve aksesuar üreticilerinin tip testlerinin yanı sıra, piyasa gözetim ve denetim, yapan kurum ve kuruluşların da testlerini yapabilmektedir. Böylelikle, bir taraftan piyasadan alınan numunelerin testi için yurt dışına numune gönderilerek ülke kaynaklarının dışarıya aktarılması engellenmiş, diğer taraftan ülke ekonomisine sağladığı katkısının yanında piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin daha aktif hale gelmesi sağlanmıştır. 

FUDEL, mevcut pencere ve aksesuar üreticilerinin tip testlerinin yanı sıra, sektörde gözetim ve denetim yapan kurum ve kuruluşların da testlerini yapabilmektedir. Böylelikle, bir yandan piyasadan alınan numunelerin testleri için yurt dışına numune gönderilmesinin önüne geçilerek ülke kaynaklarının yurtdışına aktarılması engellenmiş, diğer yandan da piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin daha aktif hale gelmesi sağlanmıştır. 

Pencere;  yalıtım, estetik ve kullanım kolaylığı bakımından bir yapının en önemli unsurlarından birisidir. Sağladığı ısı yalıtımı sayesinde kendini amorti eder, yüksek oranda ses yalıtımı sayesinde konforlu ortamlar oluşturulmasını sağlar. Günümüzde, mimarlarımız pencere tasarımı yaparken, değerlendirmelerini sadece estetik ve mimari açıdan değil, önü alınamayacak sorunları engellemek için pencere performanslarını düşünerek de yapmalıdır. 

FUDEL olarak başlatmış olduğumuz çalışmalarda, ‘pencerenin önemi, pencerenin mühendislik hesapları, pencere personel eğitimleri’ gibi çalışmalarla tüm sektöre hizmet verilmesi amaçlanmıştır. Mimarlara ve inşaat firmalarının teknik departmanlarında çalışanlara, uygulamaları gereken statik hesapları, bu hesaplardan elde edilen verilere göre kullanılması gereken profil serileri, yardımcı malzeme, aksesuar ve cam seçimi konusunda da uygulamalı eğitimler verilmektedir. 

FUDEL; pencerenin önemini anlatmak, yanlış uygulamaları engellemek ve nihai müşteriye daha kaliteli ürünler sunmak için tüm kamu kuruluşları, inşaat firmaları ve özel kuruluşların katılabileceği eğitim seminerleri düzenlemeye devam etmektedir.

WINHOUSE E-BÜLTEN

Winhouse ile ilgili haber, duyuru ve kampanyalar ile ilgili bilgilerden haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurmak yeterli.

E-BÜLTEN KAYIT